Close
illust-1

“เพื่อนปลูก เพื่อนกิน” โครงการเพื่อชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของชาวนาไทย

“เพื่อนปลูก เพื่อนกิน” เป็นหนึ่งในโครงการของชาวจิตอาสา
กลุ่ม “คนกินข้าว ช่วยคนปลูกข้าว” (www.facebook.com/khonkinkhao)
โดยในโครงการนี้ เราอาสามาทำหน้าที่เป็น “ตัวกลาง” ในการเชื่อมโยงและสนับสนุน
ให้ คนกินข้าว และ คนปลูกข้าว ได้มีโอกาสที่จะคบหาสมาคมกันฉันท์เพื่อน
ด้วยความ เข้าใจ ห่วงใย และ หวังดี เพื่อสร้างวิถีพอเพียงร่วมกันแบบยั่งยืนในสังคมไทย

เป้าหมายของโครงการ คือ การช่วยสนับสนุนให้ชาวนา “เพื่อนปลูก” ได้ปรับปลี่ยนวิถีชีวิตการทำนา
จากการพึ่งพิงสารเคมี ซึ่งนอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว ยังมีต้นทุนค่าใช้จ่ายมาก
มาสู่การทำนาแบบอินทรีย์ ที่ช่วยลดการพึ่งพิงสารที่เป็นพิษ และลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
ซึ่งจะช่วยให้ชาวนาเพื่อนปลูกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น

โครงการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคในฐานะ “เพื่อนกิน” ได้มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเพื่อนปลูก
โดยการร่วมเป็นสมาชิก “เพื่อนกินรายปี” เพื่อบริโภคข้าวคุณภาพดี ๆ ในครัวเรือนเอง
เป็น “เพื่อนกินใจบุญ” ที่ช่วยสนับสนุนข้าวเพื่อบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่าง ๆ
หรือเป็น “เพื่อนกินบอกต่อ” ที่ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ที่สนใจ
เพื่อร่วมสร้างพลังของผู้บริโภค ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ในสังคมไทยร่วมกัน

หัวใจของโครงการเรา คือ คำว่า “เพื่อน”

จาก “ใครก็ไม่รู้ปลูก ให้ ใครก็ไม่รู้กิน” มาเป็น “เพื่อนปลูก ให้ เพื่อนกิน”

profile-1

เพื่อนปลูก ได้อะไร ?

. ได้รับแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนจาก “การทำนาเคมี” มาสู่ “การทำนาอินทรีย์”

. ได้รับประกันราคาข้าวที่สูงกว่าราคาตลาดในระดับที่ช่วยให้เพื่อนปลูกเกิดความมั่นใจ

. ได้ปลดแอกจากวงจรหนี้สินและการค้าที่เสียเปรียบ

. ได้เป็นสมาชิกกองทุนแฟร์เทรดเพื่อประกันความเสี่ยงชาวนาในกรณีเกิดภัยพิบัติ

. ได้ประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านเกิด ไม่ต้องทิ้งครอบครัวไปทำงานในเมือง มีโอกาสในการดำรงชีวิตที่อบอุ่น

profile-2

เพื่อนกิน ได้อะไร ?

. ได้ช่วยสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือชาวนาเพื่อการทำนาอินทรีย์จากการชำระค่าข้าวล่วงหน้ารายปี
. ได้ทานข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพ สีสดใหม่จากโรงสี ส่งถึงบ้านเป็นประจำ
. ได้ช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบการค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade)
. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

profile-3

สังคม ได้อะไร ?

. ได้สังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันผ่านระบบ “เกษตรแบ่งปัน” หรือ CSA (Community Supported Agriculture)
. ได้โอกาสในการสร้างชุมชน สังคม และประเทศที่เข้มแข็ง
. ได้ร่วมกันช่วยคืนสภาพแวดล้อมสู่สมดุลผ่านระบบเกษตรอินทรีย์

ร่วมสนับสนุนโครงการ

เราอยากจะเชิญชวนทุกคน มาเป็น “เพื่อนกิน”
โดยการซื้อข้าวจาก “เพื่อนปลูก” ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายปี
เงินจากการสมัครสมาชิกนี้ จะนำไปเป็นกองทุน
เพื่อให้ “เพื่อนปลูก” ใช้เป็นต้นทุนในการปลูกข้าวแทนการกู้หนี้ยืมสิน
เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว “เพื่อนกิน” ทุกคนก็จะได้รับข้าวที่เราได้มีส่วนร่วมในการ “ปลูก” นี้ ส่งตรงถึงที่บ้าน

ติดต่อสอบถามโครงการ

อาจจะมีเรื่องที่คุณยังสงสัยหรือไม่แน่ใจ
เราอยากให้คุณถามเรามา
หรืออาจลองดูใน “คำถามที่พบบ่อย”

ชื่อและนามสกุล *

อีเมล์ *

เรื่องที่ต้องการสอบถาม

ข้อความ

Go top