Close
icon-2

เราจะจัดส่งข้าวให้ “เพื่อนกิน” ทุกท่าน ด้วยวิธีใด ?

โครงการเราจะทำการจัดส่งข้าวให้ท่านถึงบ้าน
ตามความถี่และราคาตามที่ระบุไว้ในตาราง “ชนิดข้าวและราคาข้าว”

โดยจะจัดแบ่งเป็น 2 วิธี คือ

1. โดยบริษัท DPEX : สำหรับเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. โดยไปรษณีย์ไทย : สำหรับจังหวัดอื่นๆ

dpex

DPEX

โครงการเราโชคดีที่ได้โคจรมาพบเพื่อนร่วมอุดมการณ์เดียวกัน
ที่ทำธุรกิจจัดส่งสินค้าด่วนแบบ “ส่งถึงมือ” ชื่อ บริษัท DPEX ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย
ที่นอกจากจะให้บริการขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพในราคาเป็นธรรมแล้ว
ยังคงมุ่งดำเนินกิจการอย่างมีจิตสำนึกต่อพนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม
จนได้รับรางวัล SVN Award ประจำปี 2552 ในสาขาองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก

thailandpost

ไปรษณีย์ไทย

สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด
เราเลือกใช้บริการของไปรษณีย์ไทยเพื่อประหยัดค่าขนส่งให้ท่านสมาชิกมากที่สุด
โดยยังคงสามารถอำนวยความสะดวกด้วยการส่งข้าวถึงบ้านให้ท่านได้ดังความตั้งใจ

Go top