Close

กลุ่ม “คนกินข้าว ช่วย คนปลูกข้าว” คือใคร ?

สืบเนื่องจากวิกฤตปัญหาข้าวของชาวนาไทย

จึงเกิดการก่อตั้งกลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือชาวนาในรูปแบบต่างๆ

ซึ่งอาจเป็นการช่วยเหลือระยะสั้น เพื่อลดความรุนแรงของวิกฤตเร่งด่วน

กลุ่ม “คนกินข้าว ช่วย คนปลูกข้าว” คือหนึ่งในความเคลื่อนไหวนี้
ที่หวังจะเห็นเพื่อนชาวนาไทย มีความมั่นคง เข้มแข็งในระยะยาว
ด้วยการส่งเสริมให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน

กลุ่มเรามีทั้ง นักพัฒนา นักการตลาด ทันตแพทย์ นักออกแบบ สถาปนิก ฯลฯ
ที่อาสาเข้ามาช่วยกันเพราะเรามีอุดมการณ์และความหวังร่วมกัน

หัวใจในการทำงานของเราคือคำว่า “เพื่อน”
หาก คนปลูกและคนกิน คบหาสมาคมกันฉันท์เพื่อน
ด้วยความ เข้าใจ ห่วงใย วางใจ และ หวังดี เราก็จะพึ่งพากันเองได้อย่างยั่งยืน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เพื่อนปลูก เพื่อนกิน”
เพื่อสานฝันอนาคตข้าวไทยที่ยั่งยืน

Go top